Zarezerwuj domki Kiszewa – ciesz się bliskością natury!

Agroturystyka oferuje rolnikom możliwość dywersyfikacji i generowania dodatkowego dochodu poprzez działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym w celu uzupełnienia ich niskich dochodów rolniczych. Ten dochód jest powiększany poprzez domki Kiszewa na wynajem lub prowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych. Pomaga to utrzymać rentowność aktywnych gospodarstw i społeczności wiejskich. Bardziej ogólne rozumienie agroturystyki stwierdza, że ​​działania agroturystyczne wspierają i promują zasoby, tradycje i kulturę rolnictwa. Zgodnie z tym tokiem myślenia agroturystyka oferująca domki Kiszewa stanowi udany przykład zrównoważonej turystyki, która zyskała na znaczeniu przez lata.

Agroturystyka ma długą tradycję. Już w XIX wieku zamożni mieszkańcy Kaszub spędzali wakacje w okolicznych górskich wioskach. Obecnie około 1800 gospodarstw rolnych oferuje również usługi turystyczne, co stanowi znaczną gęstość zaludnienia w stosunku do innych regionów na świecie. Od górskich gospodarstw hodowlanych po gospodarstwa sadownicze i winnice, region oferuje szeroki wybór wysokiej jakości ofert turystycznych. W ten sposób można doświadczyć wiejskiej tradycji i kultury w niektórych z najpiękniejszych miejsc w kraju. Agroturystyka oferująca noclegi w miejscach takich jak domki Kiszewa jest ważnym dodatkowym dochodem dla rolników, który może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju drobnego rolnictwa na Kaszubach, woj. pomorskie (okolice Starej Kiszewy i Nowej Kiszewy).