Niepubliczne przedszkole Mokotów jest dobrym wyborem?

Czy niepubliczne przedszkole Mokotów jest dobrym wyborem? Patrzymy na wzrost uczenia się uczniów w szkołach rządowych i prywatnych (tj. niezależnych i katolickich) i dokonujemy porównań na podobnych zasadach (to znaczy porównujemy szkoły o podobnych poziomach przewagi). Tego rodzaju analiza stała się możliwa dopiero niedawno. Tak więc dopiero w ostatnich latach obserwowaliśmy wyniki uczniów od trzeciego do dziewiątego roku. Wyniki naszej analizy są jasne. Widzimy jedynie bardzo skromne różnice we wzroście uczniów i studentów w poszczególnych sektorach. W niepublicznym przedszkolu Mokotów i w szkole podstawowej, między trzecim a piątym rokiem życia, uczniowie w niezależnych szkołach osiągają podobny postęp, jak uczniowie szkół państwowych, podczas gdy uczniowie szkół katolickich robią nieco mniej postępów. W szkołach średnich, między siódmym a dziewiątym rokiem życia, szkoły niezależne osiągają tylko nieznacznie lepsze wyniki niż szkoły państwowe – mniej niż miesiąc dodatkowych postępów rocznie. Nie oznacza to, że rodzice uczniów z miejsca jakim jest niepubliczne przedszkole Mokotów i szkoła prywatna marnują pieniądze na te opłaty szkolne.

Nasza analiza koncentruje się wyłącznie na postępach uczniów w zakresie liczenia i umiejętności czytania; nie bada innych obszarów tematycznych, które mogą być szczególnie interesujące dla uczniów i rodziców. Nasza analiza nie mierzy również wszystkiego, czego rodzice szukaliby dla swoich dzieci ze szkoły. Pozarządowy sektor szkół w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Wielu rodziców może wybrać niezależną, niepubliczną lub katolicką szkołę do opieki duszpasterskiej, zajęć pozalekcyjnych i możliwości przywódczych lub do określonej grupy rówieśniczej i rodzaju środowiska uczenia się, które według nich jest najlepsze dla ich dziecka. Żaden zestaw danych nie może powiedzieć, jak dobrze te różnorodne decyzje się opłacają wybierając niepubliczne przedszkole Mokotów.