Biuro rachunkowe Białołęka w Warszawie

Pełna lista kont, które mogą pojawiać się dla wpisów do dziennika i księgi organizacji, nosi nazwę planu kont. Księga główna reprezentuje każde aktywne konto na tej liście. W rezultacie księga główna (lub księga nominalna) jest księgą „najwyższego poziomu”. Każde konto ma saldo lub wartość konta, które mogą rosnąć i spadać wraz z transakcjami. Podsumowania kont w księdze pokazują na pierwszy rzut oka aktywność transakcyjną dla wyznaczonego okresu oraz saldo rachunku bieżącego (lub przynajmniej saldo po ostatniej księgowaniu zapisów księgowych). Każdy, kto zadaje pytania takie jak „Jakie jest bieżące saldo na rachunku gotówkowym?” lub „Czy przychody ze sprzedaży wyprzedzają wydatki?” powinien znaleźć aktualne odpowiedzi w podsumowaniach kont księgi głównej prowadzonych przez biura rachunkowe.

Konta księgi głównej prowadzone są przez biuro rachunkowe Białołęka. Kiedy konta księgowe pojawiają się na ekranie lub w formie drukowanej, każde zwykle pojawia się w formie konta T. Podobnie jak wszyscy członkowie planu kont, to konto ma zarówno numer (101), jak i nazwę (gotówka na rękę).

Gotówka w kasie jest rachunkiem aktywów, co oznacza, że ​​debet zwiększa saldo, a kredyty zmniejszają tę sumę. Mówi się zatem, że na tym rachunku znajduje się saldo debetowe (DR). Liczby w polach „Obciążenia” i „Kredyty” są wynikiem księgowania transakcji na koncie T z dziennika. Ponieważ gotówka w kasie jest kontem „Aktywów”, zawiera tak zwane saldo debetowe. W rezultacie zapisy debetowe zwiększają saldo, a zapisy kredytowe zmniejszają. Zwróć uwagę, że linie przecięcia w kształcie litery T pomagają wdrożyć konwencję systemu podwójnego wejścia: debety zawsze pojawiają się po lewej stronie, a kredyty po prawej stronie.

Księgi pomocnicze i rachunki kontrolne (konta główne) prowadzone przez biuro rachunkowe Białołęka są równie ważne. W dużych organizacjach plan kont może obejmować setki różnych kont. W takich przypadkach pomocne może być użycie nie tylko jednej księgi głównej, którą poprowadzi doświadczona księgowa prowadząca biuro rachunkowe Białołęka, ale także użycie z nią zestawu ksiąg pomocniczych (ksiąg pomocniczych). Księga pomocnicza jest zorganizowana i aktualizowana w taki sam sposób, jak księga główna, z tym wyjątkiem, że księga pomocnicza może zawierać tylko kilka kont z planu kont. Firmy z Białołęki używają ksiąg pomocniczych, aby przekazać zarządzanie danymi w ręce osób bezpośrednio zaangażowanych w transakcje. Na przykład księga podrzędna „Konto sprzedaży” może zawierać tylko konta związane ze sprzedażą, takie jak „Przychody ze sprzedaży produktów”, „Należności z tytułu sprzedaży”, „Koszty wysyłki” i „Wpływy pieniężne ze sprzedaży”. Ponadto księga pomocnicza może zawierać informacje, które nie pojawią się w księdze głównej, ale są przydatne dla menedżerów sprzedaży. Informacje te mogą obejmować na przykład tożsamość poszczególnych sprzedawców, klientów, linii produktów lub określonych regionów takich jak Białołęka lub Tarchomin.